En İyi Medyumlar

Eterik evren ve somut dünya arasında bağlantı kurarak iletişime geçen insanlara medyum denilmektedir. Halk arasında üfürükçü, cinci ya da kalp gözü açık alim gibi terimler kullanılmaktadır. Oysa medyumluk sezgileri ve düşünce gücünü normalden daha fazla ve bilinçli yönetebilmektir. Zaman ve Continue Reading …